سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی
کمیته وجوه اداره شده

صفحه اصلی

سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل دریایی، بهره برداری از موقعیت های مناسب آب های سرزمین کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل دریایی بار و مسافر و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از سال ۱۳۸۲ تاکنون از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده، با همکاری سیستم بانکی کشور گامهای موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیتهای حمل و نقل دریایی و بندری برداشته است.

در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به محدودیت منابع مالی با همکاری و توافق با سیستم بانکی کشور مقرر نمود منابع مالی داخلی خود تحت عنوان وجوه اداره شده را نزد بانکها تودیع و سپرده گذاری نماید و بانکهای عامل در قبال سپرده گذاری سازمان، تسهیلات بانکی به میزان پنج برابر سپرده تودیعی به متقاضیان صاحب صلاحیت و مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت نمایند و سازمان بنادر و دریانوردی نیز بمنظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین افزایش توجیه اقتصادی طرحهای مذکور متعهد گردید که از محل منابع تودیعی، بخشی یا همه سود بانکی تسهیلات اعطایی بانک ها را براساس اولویت و سیاستهای مصوب بعنوان یارانه سود بانکی از محل اصل و فرع منابع تودیعی پرداخت نماید.آخرین اولویت ها بشرح ذیل می باشند

 • تامین تجهیزات بندری و دریایی مورد نیاز بنادر توسط بخش خصوصی فعال در بنادر(حداقل سهم آورده متقاضی ۲۵ % و حداکثر یارانه سود بانکی ۶۰%می باشد)
 • تامین تجهیزات آموزشی بندری و دریایی توسط موسسات آموزشی دارای مجوز از سازمان(حداقل سهم آورده متقاضی۱۵% و حداکثر یارانه سود بانکی ۵۰%می باشد)
 • تامین تجهیزات و تاسیسات فعالیتهای زنجیره تامین لجستیکی بندری و دریایی(حداقل سهم آورده متقاضی ۲۵ % و حداکثر یارانه سود بانکی ۶۰%می باشد)
 • تامین شناورهای خدماتی ( حداقل سهم آورده متقاضی ۲۵ % و حداکثر یارانه سود بانکی ۵۰%می باشد)
 • تامین شناورهای تجاری با اولویت دریای خزر (حداقل سهم آورده متقاضی ۲۰% و حداکثر یارانه سود بانکی ۶۰%می باشد)
 • تامین شناور های مسافری و تفریحی(حداقل سهم آورده متقاضی ۱۵ % و حداکثر یارانه سود بانکی ۱۰۰% می باشد)
 • طرحهای توسعه گردشگری با اولویت جزایر (تجهیزات و تاسیسات)( حداقل سهم آورده متقاضی ۱۵ % و حداکثر یارانه سود بانکی۶۵% می باشد)
 • جایگزینی ناوگان تجاری سنتی (لنج های چوبی و فایبرگلاس)( حداقل سهم آورده متقاضی ۲۰ % و حداکثر یارانه سود بانکی۹۰% می باشد)
 • طرحهای حفاظت از محیط زیست دریایی(حداقل سهم آورده متقاضی ۱۵ % و حداکثر یارانه سود بانکی۷۰% می باشد)

مدارک مورد لزوم برای احراز صلاحیت متقاضی

 • تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت معتبر از سازمان بنادر (یک نسخه)
 • تصویر مستندات مربوط به فعالیت های گذشته وجاری متقاضی، تجارب و سوابق مدیران شرکت در حوزه حمل ونقل دریایی و بنادر(یک نسخه)

مدارک مورد لزوم در خصوص طرح مورد تقاضا

 • ارائه گزارش توجیه اقتصادی طرح (دو نسخه)
 • ارائه گزارش مشخصات فنی ، قیمت و قرارداد ساخت برای طرح های شناور (دونسخه)
 • ارائه قرارداد بلند مدت با بندرتحت مالکیت سازمان بنادر برای طرح های تجهیزات بندری و دریایی و تامین تجهیزات وتاسیسات قراردادهای سرمایه گذاری دربنادر (دو نسخه)
توجه : در هر مرحله ای که شرایط مورد نظر سازمان در رابطه با صلاحیت متقاضی و یا موضوع طرح به هردلیل نقض گردد، از ادامه  بررسی تقاضای آنان ممانعت بعمل می آید.
نکته : معرفی بمنظور اعطاء تسهیلات کم بهره از طریق بانک های عامل وجوه اداره شده سازمان بنادر صرفا تسهیلات ریالی را شامل می گردد.

شرایط عمومی

 • ارائه گزارش اطلاعات کامل شرکت متقاضی و فعالیت های آن
 • ارائه تقاضای کتبی برای استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده بر اساس فرمت سازمان
 • دارا بودن مجوز فعالیت از امور شرکت های سازمان بنادر در زمینه مربوط ( برای اخذ مجوز مربوطه متقاضی میتواند هم از طریق ستاد مرکزی وهم بنادر اقدام و پیگیری نمایند)
 • متقاضی می بایست دارای شخصیت حقوقی باشد.
 • دارا بودن تجربه و سابقه کار مفید در زمینه فعالیت مربوطه و ارائه مستندات مورد نظر سازمان در این زمینه

شرایط اختصاصی

 • ارائه گزارش کامل مطالعات توجیه اقتصادی طرح مورد تقاضا
 • ارائه گزارش کامل مشحصات فنی، فاکتور قیمت و قراردادهای ذیربط طرح
 • شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل و خدمات دریایی در اولویت خواهند بود
 • فعالیت جاری و توانمندی های فعلی متقاضی باید مرتبط با موضوع طرح درخواستی باشد.
 • سوابق و فعالیت های اجرایی گذشته و جاری متقاضی بایستی طوری باشد که شرایط احراز به فعالیت در حوزه خدمات و حمل و نقل دریایی را داشته ومجوز آن را از امور شرکت های سازمان اخذ کرده باشد.
 • صلاحیت فنی، اجرایی و مالی و متقاضی باید به وسیله واحدهای مرتبط در سازمان و بانک عامل بررسی و تایید شود.
شرکت های متقاضی می توانند بمنظور تهیه مطالعه توجیه اقتصای و مالی طرح خود از خدمات مشاوره شرکت های عضو کانون مشاوران بانکی و یا سایر شرکت های دارای مجوز فعالیت استفاده کنند: نمونه فرمت گزارش های مذکور بشرح ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد
 1. معرفی متقاضی
   در این بخش اطلاعات زیر بمنظور شناسایی متقاضی و امکان ارزیابی توان فنی و اجرایی آن باید ارائه شود :
  • خلاصه ای از سوابق فعالیت های گذشته
  • خلاصه ای از فعالیت های جاری و توانمندی های فعلی
 2. مشخصات فنی طرح
   در این بخش باید اطلاعات زیر ارائه شود :
  • هدف از اجرای طرح
  • محل اجرای طرح
  • شرایط اجرای طرح
  • مشخصات فنی کامل طرح
  • دلایل توجیهی لزوم اجرای طرح
 3. مشخصات مالی طرح
   در این بخش باید مشخصات مالی به شرح زیر به طور کامل ارائه شود :
  • هزینه اجرای طرح از شروع تا بهره برداری
  • آنالیز هزینه ها و نحوه اعمال هزینه ها
 4. مشخصات اقتصادی طرح
   در این بخش باید آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح به شرح زیر ارائه شود :
  • آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح
  • تحلیل سود و زیان و برگشت سرمایه
  • ریسک های اقتصادی موجود
  • نحوه بازپرداخت تسهیلات
  • مشخصات مالی و اسنادی طرح باید با نرم افزار کامفار ارایه شود
این فرایند دارای مراحل ذیل است

١
تکمیل فرم تقاضا
٢
تکمیل پرونده
٣
بررسی طرح در کمیته وجوه اداره شده
٤
صدور معرفی نامه
٥
صدور ارکان اعتباری
این مرحله در بانک انجام میشود
٦
بازرسی از طرح
٧
پرداخت تسهیلات


راهنمای کاربری

ورود به سامانه وجوه

در صورتی که برای اولین بار است که قصد ورود به سامانه را دارید از گزینه "ورود برای اولین بار" استفاده کنید. و در صورت داشتن نام کاربری و رمز عبور از گزینه "ورود برای افراد دارای حساب کاربری" استفاده کنید.
داخلی 110 +98 21 88190697-9 شماره پشتیبانی:
+98 9352157811

شرکت طلوع یکتاسامانه